Pomocnik Historyczny

Kościuszko i Pułaski

Kościuszko i Pułaski

Bohaterowie rewolucji: pierwszy z lewej George Washington, trzeci - pruski baron von Steuben, następnie Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko oraz francuski markiz de Lafayette, staloryt z XIX w. Bohaterowie rewolucji: pierwszy z lewej George Washington, trzeci - pruski baron von Steuben, następnie Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko oraz francuski markiz de Lafayette, staloryt z XIX w. The Granger Collection / BEW

Polacy mieli swój wkład w amerykańską wojnę o niepodległość. Najbardziej znani są Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Obaj położyli spore zasługi dla amerykańskiej sprawy. Kościuszko był świetnie wykształconym inżynierem wojskowym, potrafił szybko i sprawnie zaplanować oraz wybudować fortyfikacje – sztuka ta, ze zrozumiałych względów, była raczej rzadko spotykana wśród amerykańskiego korpusu oficerskiego. Przez siedem lat wojowania w Ameryce był doceniany i szanowany jako wybitny inżynier wojskowy, a rząd amerykański nadał mu stopień generała brygady.