Pomocnik Historyczny

Ustrój w praktyce

Gen. Andrew Jackson, późniejszy ekspansywny prezydent, nazywany przez wrogów królem Andrzejem, w bitwie pod Nowym Orleanem w 1815 r., litografia z 1856 r. Gen. Andrew Jackson, późniejszy ekspansywny prezydent, nazywany przez wrogów królem Andrzejem, w bitwie pod Nowym Orleanem w 1815 r., litografia z 1856 r. The Granger Collection / BEW
Praktykowanie konstytucji ewoluowało w kierunku wzmacniania prezydentury, kompetencji władzy federalnej względem władz stanowych, rozrostu sądownictwa oraz przetasowań w klasycznym systemie kontroli i równowagi.
John Marshall, który jako prezes Sądu Najwyższego wzmocnił pozycję trzeciej władzy, grafika z ok.1800 r.Stock Montage/Getty Images John Marshall, który jako prezes Sądu Najwyższego wzmocnił pozycję trzeciej władzy, grafika z ok.1800 r.

Podstawy konstytucyjne. Konstytucja federalna, która weszła w życie w 1788 r., stworzyła podstawy systemu politycznego Stanów Zjednoczonych określanego jako system prezydencki czy też prezydencjalny. Jego cechami wyróżniającymi było jednoczesne funkcjonowanie prezydenta jako głowy państwa i szefa władzy wykonawczej, całkowity podział władzy oznaczający niemożność łączenia funkcji i stanowisk oraz polityczna odpowiedzialność prezydenta i jego administracji przed Kongresem.