Pomocnik Historyczny

Orzeł i Wielka Pieczęć

The Granger Collection / BEW

Najważniejszym motywem amerykańskiego godła jest orzeł. Widnieje on na Wielkiej Pieczęci (Great Seal) od 1782 r. Pierwotny był mniej wyrazisty od obecnego, ale z pewnością był to bald eagle (orzeł śmiały). Stał się symbolem amerykańskiej niepodległości.

Wielka Pieczęć pełna jest symboliki. Na awersie widnieje wspomniany orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Nad jego głową znajduje się 13 białych gwiazd na tle błękitnego nieba, oświetlanego promieniami słońca.