Pomocnik Historyczny

Demokracja po amerykańsku

Barwy kampanii prezydenckiej z 1824 r. Barwy kampanii prezydenckiej z 1824 r. The Granger Collection / BEW
W I połowie XIX w., w ramach tzw. Jacksonian Democracy i Drugiego Systemu Partyjnego, istotną rolę w życiu publicznym zaczęła odgrywać polityka, stając się ważnym argumentem przy wyborze kandydatów na najwyższe stanowiska państwowe.
Plakat wyborczy.Bettmann/Corbis Plakat wyborczy.

Drugi System Partyjny. Ewolucja partii politycznych w Stanach Zjednoczonych spowodowała wytworzenie się systemów partyjnych, których na przestrzeni ponad dwustu lat państwowości amerykańskiej było przynajmniej kilka. Istotny dla rozwoju klasycznego systemu dwupartyjnego był tzw. Drugi System Partyjny, który przypadał na okres od połowy lat 20. do początków lat 50. XIX w. Jego najbardziej charakterystyczną cechą było wytworzenie się dwóch ogólnokrajowych silnych partii politycznych oraz większe zaangażowanie polityczne obywateli, przejawiające się w widocznym wzroście partycypacji wyborczej.