Pomocnik Historyczny

Poczet prezydentów

George Washington George Washington Geoffrey Clements / Corbis
Pierwszych 27 prezydentów (i 28 prezydentur) Stanów Zjednoczonych Ameryki, rządzących krajem w opisywanym przez nas okresie (w nawiasach daty sprawowania urzędu).
John AdamsCorbis John Adams

1.
GEORGE WASHINGTON (30.04.1789–04.03.1797) – głównodowodzący Armii Kontynentalnej; przewodniczący Konwencji Konstytucyjnej; jeden z Ojców Założycieli; był przeciwnikiem frakcji politycznych, ale najbliżej mu było do federalistów; zwolennik republikańskiej formy rządów; jedyny prezydent w historii wybrany jednomyślnie przez Kolegium Elektorów; w konfliktach międzynarodowych zajmował stanowisko neutralne (np.