Pomocnik Historyczny

Przyrastanie Ameryki

Gen. Andrew Jackson przyjmuje kapitulację Indian pod Horseshoe Bend w Alabamie, 27 marca 1814 r.; grafika z XIX w. Gen. Andrew Jackson przyjmuje kapitulację Indian pod Horseshoe Bend w Alabamie, 27 marca 1814 r.; grafika z XIX w. The Granger Collection / BEW
W ciągu kilkudziesięciu lat nowe państwo rozrosło się na kontynencie amerykańskim do mniej więcej rozmiarów znanych z dzisiejszych map. Wiele nabytków wynegocjowało, olbrzymie połacie po prostu kupiło.
Osadnicy w drodze na Zachód; niedatowany drzeworyt.Bettmann/Corbis Osadnicy w drodze na Zachód; niedatowany drzeworyt.

Wschodnie Wybrzeże. Jak już wiemy, w skład nowego państwa weszło 13 byłych kolonii angielskich na Wschodnim Wybrzeżu Ameryki Północnej: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Pensylwania, Maryland, Wirginia, Karolina Północna, Karolina Południowa i Georgia. Zachodnią granicę Unii stanowiła rzeka Missisipi, wschodnią – linia brzegowa Oceanu Atlantyckiego. Nie ustalono dokładnie granic na północy i południu, co wynikało z braku map umożliwiających precyzyjne określenie podziału kontynentu między państwa europejskie.