Pomocnik Historyczny

Traperzy

Traper, obraz olejny Jacoba Millera z poł. XIX w. Traper, obraz olejny Jacoba Millera z poł. XIX w. The Granger Collection / BEW

Literatura i film utrwaliły w powszechnej wyobraźni wizerunek trapera jako samotnika. W rzeczywistości traperzy bardzo często działali w kilku-, kilkunasto-, a czasem nawet kilkudziesięcioosobowych zespołach. Za taką praktyką przemawiał fakt, że wśród dzikiej przyrody grupa miała dużo większe szanse na przetrwanie niż jednostka.

Część traperów działała na własny rachunek, część zaś pracowała dla kompanii wyspecjalizowanych w handlu futrami. W drugiej ćwierci XIX w.

Pomocnik Historyczny „Stany Zjednoczone Ameryki” (100076) z dnia 02.12.2013; Narodziny potęgi; s. 54