Pomocnik Historyczny

Dzieło osadnicze

Miasteczko na szlaku, litografia z 1886 r. Miasteczko na szlaku, litografia z 1886 r. Gianni Dagli Orti / Corbis
Kilka fal osadniczych złożonych z Amerykanów i nowych imigrantów z Europy – dokonało olbrzymiej przemiany. Zasiedlono wielkie połacie ziemi, zbudowano farmy, rancza, miasta i wiele ośrodków przemysłowych.
Zaludnienie AmerykiMarek Sobczak, Tadeusz Zawadzki/Polityka Zaludnienie Ameryki

Dom, wioska, stan. Julian Ursyn Niemcewicz, który wędrując w końcu XVIII w. po Stanach Zjednoczonych, spotkał grupę osadników z Nowej Anglii, którzy udawali się na ówczesne zachodnie pogranicze. Była to karawana „złożona z pięciu dużych krytych wozów, zaprzężonych w woły i konie: kilka krów szło z boku. Wozy były naładowane skrzyniami zawierającymi zapewne siekiery, piły itp. oraz wielką ilość łóżek, pierzyn i jeszcze większą masę dzieci, rzuconych byle jak na łóżka”.