Pomocnik Historyczny

Przegnanie Indian

Wolf Robe, wódz plemienia Cheyenne; fotografia z 1904 r. Wolf Robe, wódz plemienia Cheyenne; fotografia z 1904 r. Universal History Archive / BEW
Młode państwo amerykańskie spychało Indian na zachód, ale samo też się w tamtym kierunku rozrastało. Nie ustawał konflikt kultur i interesów. Los Indian przesądziło to, że uznawali oni wyłącznie własność plemienną, podczas gdy wielka akcja osiedleńcza opierała się na indywidualnym prawie własności.
Indiański pióropusz. Rysunek Karla Bodmera, XIX w.Corbis Indiański pióropusz. Rysunek Karla Bodmera, XIX w.

Topografia plemienna. Indianie północnoamerykańscy, czyli ludność tubylcza Ameryki, nazywana obecnie w Stanach Zjednoczonych Native American, zaś w Kanadzie The First Nations, pojawili się po migracji z Azji Środkowej przez Cieśninę Beringa kilka tysięcy lat temu. Historia ich kontaktów z Europejczykami na terenie Ameryki Północnej zaczyna się od kolonizacji hiszpańskiej na Florydzie (1565), angielskiej w Jamestown (1607), francuskiej w Quebecu (1609) i holenderskiej na wyspie Manhattan (1626).