Pomocnik Historyczny

Filantropia

Dobroczyńca Andrew Carnegie; rysunek z prasy amerykańskiej, 1903 r. Dobroczyńca Andrew Carnegie; rysunek z prasy amerykańskiej, 1903 r. Fotosearch / Getty Images

Od początku istnienia Stanów Zjednoczonych wśród lepiej sytuowanej części społeczeństwa znajdowali się tacy, którzy na większą lub mniejszą skalę prowadzili działalność dobroczynną. Do inicjatyw na tym polu można zaliczyć założenie przez bankowca George’a Peabody’ego fundacji wspierającej edukację w zniszczonych przez wojnę secesyjną stanach Południa.

Jednak prawdziwy wysyp zamożnych filantropów nastąpił w tym kraju w ostatniej ćwierci XIX w. Inna sprawa, że zapewne przynajmniej niektórzy z nich zajęli się dobroczynnością bardziej z dbałości o swój publiczny wizerunek niż z wewnętrznej chęci wspierania potrzebujących.