Rządy prawa, a nie ludzi
Choć w Konstytucji nie zapisano zasady demokracji ani rządów prawa, od samego początku ideą podstawową państwowości amerykańskiej, obok zasady republikanizmu, była właśnie zasada rządów prawa.
Sala sądu w Albany; drzeworyt z 1868 r.
The Granger Collection/BEW

Sala sądu w Albany; drzeworyt z 1868 r.

Wzorzec anglosaski. Common law i zasada rządów prawa. Pomimo odrzucenia wielu brytyjskich rozwiązań ustrojowych, Ojcowie Założyciele skonstruowali najważniejsze instytucje prawne nowego państwa, czerpiąc wzorce z modelu anglosaskiego (common law), co jest widoczne zarówno w strukturze władzy sądowniczej, kształcie wymiaru sprawiedliwości oraz w konkretnych unormowaniach dotyczących poszczególnych gałęzi prawa, w tym szczególnie prawa karnego.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj