Pomocnik Historyczny

„Warunki konieczne dobrego rządu i szczęścia ludzkości”

Siedziba Smithsonian Institution, amerykańskiego patentu na finansowanie nauki i upowszechnianie wiedzy; grafika z XIX w. Siedziba Smithsonian Institution, amerykańskiego patentu na finansowanie nauki i upowszechnianie wiedzy; grafika z XIX w. Hulton Archive / Getty Images
Już w połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych wyraźnie sformułowano pogląd, że nauka i szkolnictwo wyższe nie istnieją same dla siebie, ale po to, aby zwiększać dobrobyt tak całego kraju, jak i poszczególnych obywateli.
Budynki Harvard University, najstarszej uczelni amerykańskiej, grafika z XVIII w.Bettmann/Corbis Budynki Harvard University, najstarszej uczelni amerykańskiej, grafika z XVIII w.

Najlepsze uczelnie świata. Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Columbia – nie potrzeba być szczególnym znawcą nauki, by zetknąć się z nazwami tych uniwersytetów. Rozsławione w licznych filmach i serialach, od wielu lat w międzynarodowych rankingach uczelnie te zajmują pierwsze miejsca i w znacznej mierze przyczyniają się do budowania pozycji Ameryki jako lidera badań naukowych. Równie dobrze znana jest amerykańska umiejętność wykorzystywania odkryć i wynalazków do umacniania gospodarczej, politycznej i militarnej potęgi kraju.