Pomocnik Historyczny

Mity Ameryki

Kalendarz na 1903 r. z młodym T. Rooseveltem jako jeźdźcem z Pogranicza. Kalendarz na 1903 r. z młodym T. Rooseveltem jako jeźdźcem z Pogranicza. Transcendental Graphics / Getty Images

Mitami politycznymi nazywamy ideologicznie naznaczone narracje, które – jak wierzy dana społeczność – trafnie opisują jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Mity pomagają zrozumieć otaczającą rzeczywistość, uprościć skomplikowaną historię, zamknąć ją w formie łatwo przyswajalnej opowieści. Wiek XIX stworzył – i utrwalił – najważniejsze mity polityczne Stanów Zjednoczonych, w które wielu Amerykanów bezkrytycznie wierzy po dziś dzień.