Pomocnik Historyczny

Kalendarium

Krótkie chwile radości. Krótkie chwile radości. Muzeum Powstania Warszawskiego
Powstańcy opatrują rannego.Muzeum Powstania Warszawskiego Powstańcy opatrują rannego.

1943

20 listopada – rozkaz gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, dowódcy AK, do rozpoczęcia akcji Burza.

1944

4 stycznia – wojska sowieckie przekraczają granicę RP na Wołyniu.

16 stycznia – mobilizacja i koncentracja jednostek AK na Wołyniu, początek akcji Burza.

16 marca –utworzenie 1 Armii Polskiej w ZSRR.

22 czerwca – rusza sowiecka operacja Bagration (do 19 VIII) – rozbicie niemieckiej Grupy Armii Środek.