Pomocnik Historyczny

Kedyw KG AK

Stanisław Likiernik (pierwowzór literackiej postaci Kolumba), jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Kedywu, w oddziale Zgrupowania Radosław. Właśnie ukazał się książkowy wywiad z nim („Made in Poland”, wydawnictwo Wielka Litera). Stanisław Likiernik (pierwowzór literackiej postaci Kolumba), jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Kedywu, w oddziale Zgrupowania Radosław. Właśnie ukazał się książkowy wywiad z nim („Made in Poland”, wydawnictwo Wielka Litera). AN

22 stycznia 1943 r. gen. Grot wydał rozkaz „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, który powoływał do życia Komendę Dywersji (Kedyw). Weszły do niego Związek Odwetu (ZO) już od 1940 r. prowadzący sabotaż i dywersję na terenie Polski i Niemiec oraz Wachlarz wykonujący uderzenia w sieć transportową Wehrmachtu w zachodnich rejonach ZSRR. Powstały też kedywy okręgowe w każdym z okręgów AK w Polsce. Miało to na celu skupienie wszystkich oddziałów prowadzących walkę czynną pod jednolitym kierownictwem.