Pomocnik Historyczny

Notowane na gorąco

Wspomnienia uczestniczek Powstania Warszawskiego

Zofia Korczak-Zawadzka Zofia Korczak-Zawadzka Muzeum II WŚ
Fragmenty dzienników prowadzonych przez uczestniczki powstania.
Maria DybaczewskaMuzeum II WŚ Maria Dybaczewska

„Dziennik” Zofii Korczak-Zawadzkiej, ps. Aldona, w czasie powstania jako żołnierz AK pracowała w gospodzie żołnierskiej Pomocy Żołnierzowi (PŻ).

15 sierpnia [wtorek].

Przejście na Grzyb[owską]. Aniela g[odzina] 17.

Złota 7 – kawiarnia lub m. 4 lub m. 15.

Raport dla ż[ołnierzy] – sforsowanie baryk[ad] przy ul[icy] Ciepłej.

Ewakuacja odcinka.

Piekło z czołgów, pożary, uchodźcy (dzieci), ranni.