Pomocnik Historyczny

Porządek bitewny

Schemat organizacyjny wojsk powstańczych (OdB, fr. ordre de bataille – porządek bitewny)

Stan na 31 lipca 1944 r.

KOMENDA GŁÓWNA AK (dowódca: gen. dyw. Tadeusz Komorowski, ps. Bór).

Jednostki dyspozycyjne (podporządkowane dowódcy Okręgu Warszawskiego AK)

• Zgrupowanie Radosław (ppłk Jan Mazurkiewicz, ps. Radosław; Kedyw KG AK, 6 batalionów: Zośka, Czata 49, Miotła, Parasol, Pięść, Igor)

• pułk Baszta (ppłk Stanisław Kamiński, ps. Daniel; 3 bataliony: Bałtyk, Karpaty, Olza)

OKRĘG WARSZAWSKI AK (płk dypl.