Pomocnik Historyczny

Łamy walki

Powstańczy gazeciarz Powstańczy gazeciarz PAP
Wybuch powstania sprawił, że w stolicy na nowo mogła ukazywać się jawnie polska prasa niegadzinowa.
AN

Szacuje się, że od 2 sierpnia do 5 października 1944 r. w lewobrzeżnej części Warszawy ukazało się ok. 130 tytułów prasy powstańczej. W dużej mierze były to kontynuacje czasopism wojskowych, politycznych czy harcerskich wydawanych w podziemiu. 1 sierpnia w godzinach porannych rozkolportowano m.in. „Biuletyn Informacyjny” (nr 34/241), „Robotnika” (nr 9/8068), „Dzień Warszawy” (nr 998). W żadnej z tych gazet, siłą rzeczy, nie było najmniejszej wzmianki na temat tego, co miało się wydarzyć już kilkanaście godzin później.