Pomocnik Historyczny

Spodnie łączniczki

Wspomnienia Haliny Paszkowskiej

Pluton Rafałki, po lewej Halina Paszkowska, ps. Lusia Pluton Rafałki, po lewej Halina Paszkowska, ps. Lusia Zbiory Haliny Paszkowskiej
Fragmenty wspomnień Haliny Paszkowskiej, ps. Lusia, w czasie powstania łączniczki w plutonie Rafałki, III Zgrupowania Konrad.

Czy jako łączniczka była pani w cokolwiek uzbrojona?
Z bronią nie miałam nigdy do czynienia, bałam się. Natomiast miałam zawsze przy sobie jajko tak zwane, granat. Dopiero jak wychodziłam z powstania, to oddałam te rzeczy, legitymację. (…)

Pani kwaterowała razem z oddziałem?
Myśmy mieszkali, to znaczy spali, w wysokim domu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na parterze były ławki. Nie było łóżek, tylko ławki i na ławkach się spało.