Pomocnik Historyczny

Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie (treść)

Powstańcy idą do niewoli, na Śniadeckich Powstańcy idą do niewoli, na Śniadeckich Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 2 X 1944 został zawarty w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie:

Upełnomocnionym kontrahentem ze strony niemieckiej jest dowodzący w obszarze Warszawy SS-Obergruppenführer und General der Polizei von dem Bach.

Upełnomocnionymi kontrahentami ze strony AK są upoważnieni na podstawie pisemnego pełnomocnictwa dowódcy AK generała dyw. Komorowskiego (Bora):

• pułkownik dyplomowany Kazimierz Iranek-Osmecki (Jarecki),

• podpułkownik dyplomowany Zygmunt Dobrowolski (Zyndram).