Pomocnik Historyczny

Wspólnota Narodów cz. 2

Spotkanie Elżbiety II z przedstawicielami państw Wspólnoty Narodów, 1966 r. Spotkanie Elżbiety II z przedstawicielami państw Wspólnoty Narodów, 1966 r. Corbis
Wspólnota Narodów (Commonwealth) jest na mapie świata prawie dokładnym odzwierciedleniem Imperium Brytyjskiego. Miała być jego wyższym stadium, stała się pogrobowcem.
Parada na wodach Tamizy w Londynie z udziałem łodzi kadetów szkoły morskiej ozdobionych flagami państw Wspólnoty Narodów.Reuters/Forum Parada na wodach Tamizy w Londynie z udziałem łodzi kadetów szkoły morskiej ozdobionych flagami państw Wspólnoty Narodów.

Wspólnota republik. Commonwealth. Nowe oblicze Brytyjskiej Wspólnocie Narodów nadały podział i niepodległość Indii w 1947 r. Powołano ministerstwo Commonwealth Relations Office, które zastąpiło Dominions Office. Przełomowe wydarzenia miały miejsce w 1949 r., gdy Irlandia ogłosiła się republiką i nie czekając na zmianę statusu Commonwealthu, opuściła jego szeregi. W odpowiedzi premierzy Wielkiej Brytanii, dominiów oraz byłych kolonii (Indii, Pakistanu i Cejlonu) uzgodnili, że członkiem wspólnoty mogą być republiki. Monarcha brytyjski stał się głową tej wspólnoty, ale nie głową państwa republik bądź krajów z własnym monarchą. (Ta elastyczność spowodowała, że brytyjskie kolonie, gdy uzyskiwały niepodległość, w większości przystępowały do wspólnoty).

Pomocnik Historyczny „Imperium Brytyjskie” (100084) z dnia 08.09.2014; Od imperium do wspólnoty; s. 108
Reklama