Pomocnik Historyczny

Kalendarium

Podbój Syberii, obraz Wasilija Surikowa z 1899 r. Podbój Syberii, obraz Wasilija Surikowa z 1899 r. BEW
Najważniejsze daty z historii Rusi, Rosji i ZSRR.
Wojskowe wcielenia cara Mikołaja II, francuska grafika z pocz. XX w.Getty Images Wojskowe wcielenia cara Mikołaja II, francuska grafika z pocz. XX w.

Ruś Kijowska

ok. 800 Bezpośrednie kontakty między kaganatem chazarskim a Skandynawią szlakiem wołżańskim

838 Pierwsze ruskie poselstwo w Bizancjum/Konstantynopolu

840–842 Ruskie najazdy na posiadłości bizantyjskie (Krym, Amastryda)

860 Najazd Waregów i Słowian na Bizancjum zakończony układem o miłości i przyjaźni

862 Poselstwo do Waregów sprowadza Ruryka, który obejmuje władanie Nowogrodem – symboliczny początek historii państwowości ruskiej

ok.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Wstęp; s. 5