Pomocnik Historyczny

Ważniejsze wojny i konflikty zbrojne z udziałem Rusi i Rosji

Bard przed kijowskim księciem Jarosławem, obraz Wiktora Wasniezowa z 1910 r. Bard przed kijowskim księciem Jarosławem, obraz Wiktora Wasniezowa z 1910 r. AKG

Ruś Kijowska

• Najazdy na Bizancjum: 860, 866, 907, 941, 944, 970, 971, 988, 1043

• Powstanie Drewlan: 945–946

• Z Pieczyngami: 968, 972, 992, 995, 997, 1036

• Z Chazarami: lata 60. X w.

• Z Polską: 1017–18

• Z Czerkiesami: 1022

• Z Połowcami: 1068, 1093, 1096, 1103, 1107, 1111, 1184, 1185

• Ze Szwedami: 1164, 1240, 1300–01

• Najazdy mongolskie: 1223, 1237–41

• Z zakonem inflanckim i krzyżackim: 1224, 1234, 1237, 1240–42, 1267–69, 1299

• Wojny domowe: 977–978, 1015–19, 1094–97, 1146–54, 1158–61, 1228–36

Ruś Moskiewska

• Z Litwą: 1368–72, 1406–08, 1487–94

• Ze Złotą Ordą: 1377, 1378, 1380, 1382–83, 1395, 1408, 1451, 1472, 1480

• Z Chanatem Kazańskim: 1437–45, 1467–69, 1478, 1487

• Z Nowogrodem: 1456, 1471, 1477–78

Carstwo Rosji

• Z zakonem inflanckim: 1480–81, 1500–03

• Ze Szwedami: 1495–97; 1555–57, 1590–95, 1610–17, 1656–58

• Z Litwą: 1500–03, 1507–08, 1512–22, 1534–37, 1562–82

• Z Chanatem Kazańskim: 1505–07, 1521–24, 1530–31, 1535–52, 1552–56

• Z Chanatem Krymskim: 1517, 1521, 1536, 1537, 1552, 1555, 1571–72

• Z Chanatem Astrachańskim: 1554, 1556

• Wojny inflanckie: 1558–83

• Z Turcją: 1568–70, 1676–81, 1686–1700

• Z Chanatem Syberyjskim: 1581–85, 1598

• Wojna domowa (Wielka Smuta): 1598–1613

• Z Polską: 1609–18, 1632–34, 1654–67

• Z Chinami: 1649–89

• Z Persją: 1651–53

• Powstania i bunty: 1606–07 (Bołotnikowa), 1670–71 (Riazina), 1668–76, 1698

Imperium Rosyjskie

• Wielka wojna północna: 1700–21

• Z Turcją: 1710–13, 1735–39, 1768–74, • 1787–91, 1806–12, 1828–29, 1877–78

• Podbój Turkiestanu: 1717, 1839–40, 1853, 1862–67, 1866–68, 1873, 1878–79, 1880–81

• Z Persją: 1722–23, 1796, 1804–13, 1826–28, 1911, 1941

• Wojna o sukcesję polską: 1733–35

• Ze Szwecją: 1741–43, 1788–90, 1808–09

• Wojna siedmioletnia: 1756–63

• Z Polską: 1792, 1794, 1830–31

• II koalicja antyfrancuska: 1798–1802

• III koalicja antyfrancuska: 1805

• IV koalicja antyfrancuska: 1806–07

• Wojna Ojczyźniana (z Napoleonem): 1812

• VI koalicja antyfrancuska: 1813–14

• Wojna kaukaska: 1817–64

• Wojna o niepodległość Grecji (interwencja): 1827

• Powstanie węgierskie (interwencja): 1849

• Wojna krymska: 1853–56

• Z Afganistanem: 1885, 1892

• Powstanie bokserów w Chinach (interwencja): 1900–01

• Z Japonią: 1904–05

• I wojna światowa: 1914–18

• Powstania i bunty: 1705–06, 1707–09, 1773–75 (Pugaczowa)

ZSRR

• Wojna domowa: 1918–22

• Z Finlandią: 1918–20, 1939–40, 1941–44

• Z Polską: 1919–21, 1939

• Z Chinami: 1929

• Z Japonią: 1938, 1939, 1945

• II wojna światowa (Wielka Wojna Ojczyźniana): 1941–45

• Blokada Berlina: 1948–49

• Powstanie węgierskie (interwencja): 1956

• Interwencja w Czechosłowacji: 1968

• Z Chinami: 1969

• Z Afganistanem: 1979–89

Federacja Rosyjska

• Wojna w Czeczenii: 1994–96, 1999–2009

• Wojna w Osetii Płd.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Wstęp; s. 9