Pomocnik Historyczny

Ruś – Rosja, Rusini – Rosjanie

Ruthenus, czyli Rusin Ruthenus, czyli Rusin AN

Przez blisko cztery pierwsze wieki polskiej państwowości pojęcie Rusin (łac. Ruthenus) odnosiło się do mieszkańców ościennego kraju, który jawił się jako świat odmienny, początkowo ze względu na inny obrządek (grecki) i swe ukorzenienie w greckiej – czyli bizantyjskiej – cywilizacji, później – ze względu na pozostawanie w sferze wpływów tatarskich. Analogicznie postrzegano – i nazywano! – ów „lud ogromny”, zasiedlający oba brzegi Dniepru oraz sporą część dorzecza Wołgi, sąsiadujący z Wielkim Stepem, w całej Europie Łacińskiej.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 14
Reklama