Pomocnik Historyczny

Chanat, orda, ślady w języku

Getty Images

Nazwą chanat określano państwo rządzone przez chana (od tur. kan, mong. kaan – władca, monarcha), zwykle powstałe w wyniku rozpadu koczowniczych kaganatów lub imperium mongolskiego (np. Chanat Czagatajski, Złota Orda) i ich sukcesorów (np. Chanat Krymski, Chanat Kazański). W zależności od czasu i miejsca mogło odpowiadać europejskiemu księstwu (np. Chanat Syberyjski) lub królestwu; w Persji również jednostka administracyjna niskiego szczebla.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 19