Pomocnik Historyczny

Groźny car opryczniny

Oprycznicy i bojarzy przed obliczem Iwana IV Groźnego; obraz olejny Mikołaja Newrewa z 1904 r. Oprycznicy i bojarzy przed obliczem Iwana IV Groźnego; obraz olejny Mikołaja Newrewa z 1904 r. BEW

Iwan IV Groźny (1530–84) został ogłoszony wielkim księciem moskiewskim jako trzyletnie dziecko, po śmierci swego ojca ks. Wasyla III, który zakończył dwuwiekowe zbieranie ziem ruskich. Początkowo rządy regencyjne sprawowała jego matka Helena Glińska, zwalczając spisek swego stryja Michała, a także opozycję bojarską kierowaną przez braci zmarłego Wasyla III – książąt Andrieja Starickiego i Jurija Dmitrowskiego. W 1538 r., po nagłej śmierci regentki, władza przechodziła w ręce rodów bojarskich – Szujskich, Bielskich i znowu Szujskich, pogrążających w okrutnej walce o władzę całe państwo i niedbających o małego księcia.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 24