Pomocnik Historyczny

Flaga

Różne bandery marynarki carskiej Rosji. Różne bandery marynarki carskiej Rosji. Mary Evans Picture Library

Z flagą Rosjanie mieli nie mniejszy problem niż z hymnem. Zmieniali ją kilka razy i wciąż się o nią spierają. Obowiązujący dzisiaj biało-niebiesko-czerwony sztandar wywodzi się z tradycji floty. Wprowadził go w 1693 r. car Piotr Wielki, jako banderę najpierw marynarki wojennej, a potem handlowej. Gdy powoli uzyskiwała status nieoficjalnej flagi narodowej, car nadał marynarce banderę z krzyżem św. Andrzeja (andriejewskij fłag).

Kiedy w 1858 r. Aleksander II zwrócił się do znanego heraldyka von Koehnego o opracowanie oficjalnej flagi narodowej, ten przedstawił sztandar czarno-żółto-biały, nawiązujący kolorami do herbu Imperium Rosyjskiego i dynastii Romanowów.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 42