Pomocnik Historyczny

Batiuszkowie, mnisi, klasztory

Kler prawosławny

Od lewej: ksiądz prawosławny, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I, mnich z klasztoru w Wołgogradzie Od lewej: ksiądz prawosławny, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I, mnich z klasztoru w Wołgogradzie Polityka

Używane w języku polskim na określenie duchownego prawosławnego słowo pop (i popadia, jego żona) jest pejoratywne. W Polsce mówimy o księżach prawosławnych. Wyznawcy prawosławia w Rosji tradycyjnie zwracają się do duchownego per batiuszka, ojczulku. Tak samo jak w katolicyzmie, kler prawosławny tworzą diakoni, prezbiterzy i biskupi. Ważną i liczną grupą są mnisi żyjący w klasztorach. Mnisi i mniszki przechodzą obrzęd postrzyżyn i muszą żyć w celibacie.