Pomocnik Historyczny

Ikony

Serce prawosławnej pobożności

Matka Boska Kazańska Matka Boska Kazańska AN
Święte oblicze BogaCorbis Święte oblicze Boga

W prawosławiu ikony są przede wszystkim środkiem poszukiwania Boga. Pisanie (malowanie) obrazów świętych, Matki Bożej, Chrystusa, jest nie tylko działaniem artystycznym, lecz także aktem religijnym. Ikona nie jest fetyszem, przed którym bije się bałwochwalcze pokłony, ale narzędziem kontemplacji religijnej tajemnicy wcielenia się Boga w człowieka. Malarz ikon stara się przełożyć tę tajemnicę środkami artystycznymi na obraz, a obraz ma wyrażać jego duchową wrażliwość.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 57
Oryginalny tytuł tekstu: "Ikony"
Reklama