Pomocnik Historyczny

Ekspansja kolonialna

Kapitulacja imama Osmana Szamila, jednego z przywódców górali kaukaskich, przed księciem feldmarszałkiem Aleksandrem Bariatyńskim, obraz Aleksieja Kiwszenki z 1880 r. Kapitulacja imama Osmana Szamila, jednego z przywódców górali kaukaskich, przed księciem feldmarszałkiem Aleksandrem Bariatyńskim, obraz Aleksieja Kiwszenki z 1880 r. Leemage
Po przyłączeniu do państwa Romanowów bezkresów Syberii, od XVIII w. Rosja skierowała się na nowe ziemie, Kaukaz oraz Azję Środkową.
Muhammed Ali Chan – emir BucharyBiblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych Muhammed Ali Chan – emir Buchary

Niepokój w Europie. Kaukaz, Gruzja, Turkiestan, Chiwa, Samarkanda to nazwy, które dwa wieku temu intrygowały mieszkańców Europy, a u niektórych polityków wywoływały szybsze bicie serca. Rosnące wpływy polityczne, siła militarna i powiększający się obszar Cesarstwa Rosyjskiego stwarzały zagrożenie naruszenia równowagi sił w Europie. Państwa zachodnie, głównie Anglia i Francja, obawiały się także zwiększenia wpływów rosyjskich w Azji, co mogło zagrażać ich koloniom, szczególnie zaś perle w Koronie Brytyjskiej – Indiom.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Carskie Imperium; s. 82