Pomocnik Historyczny

Rosja wobec Rusi

Ukraina za i przeciw Moskwie

Taras Szewczenko, poeta, działacz Bractwa Cyryla i Metodego – został karnie wcielony do wojska. Taras Szewczenko, poeta, działacz Bractwa Cyryla i Metodego – został karnie wcielony do wojska. Leemage
Polityka carskiej Rosji nie udaremniła, ale jedynie spowolniła rozwój ukraińskiego ruchu narodowego, a zarazem nadała jego hasłom antyrosyjskie ostrze. Elity rosyjskie okazały się niezdolne do pozyskiwania Ukraińców.
Pierwsza karta antyukraińskiego i antypolskiego cyrkularza wydanego przez carskiego ministra spraw wewnętrznych Piotra Wałujewa w lipcu 1863 r.AN Pierwsza karta antyukraińskiego i antypolskiego cyrkularza wydanego przez carskiego ministra spraw wewnętrznych Piotra Wałujewa w lipcu 1863 r.

W tyglu wyobrażeń. „Dobry człowiek, ale Moskal” – takie powiedzenie cytował w 1816 r. osiemnastoletni Aleksiej Lowszyn, w przyszłości wysoki rangą rosyjski urzędnik, opisując stosunek do Rosjan chłopów zamieszkujących ziemie dzisiejszej Ukrainy (nazywane wówczas Małorosją). Lowszyn dodawał, że chłopi straszyli północnymi sąsiadami małe dzieci. Ponad dwadzieścia lat później Taras Szewczenko, świeżo wyzwolony z poddaństwa, rozpoczął swój poemat „Kateryna” od rady: „Kochajcie się, me czarnule, lecz nie z Moskalami, bo Moskale obcy ludzie, źle postąpią z Wami”.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Carskie Imperium; s. 86
Oryginalny tytuł tekstu: "Rosja wobec Rusi"