Pomocnik Historyczny

Drabina społeczna

Arystokracja. Ceremonia ślubu cara Mikłaja II w Pałacu Zimowym w Petersburgu w 1894 r., obraz Lauritsa Tuxena z 1895 r. Arystokracja. Ceremonia ślubu cara Mikłaja II w Pałacu Zimowym w Petersburgu w 1894 r., obraz Lauritsa Tuxena z 1895 r. Getty Images
Pod koniec XIX w. ogromny obszar Rosji zamieszkiwało ponad 100-milionowe społeczeństwo, niejednolite pod względem narodowościowym, wyznaniowym i społecznym. Niekiedy te różnice stwarzały duże problemy, z którymi władze nie potrafiły sobie poradzić.
Szlachta. Smotriny – zapoznanie przyszłego męża z rodziną panny młodej, obraz Mikołaja Newrewa z 1888 r.BEW Szlachta. Smotriny – zapoznanie przyszłego męża z rodziną panny młodej, obraz Mikołaja Newrewa z 1888 r.

Demografia. Najludniejsze były obszary leżące na zachodnich terenach cesarstwa. Były to tereny stołeczne Petersburga i Moskwy wraz z okolicznymi terenami, całe Królestwo Polskie oraz ziemie guberni kijowskiej. Na przestrzeni XIX stulecia liczba mieszkańców Cesarstwa Rosyjskiego zwiększyła się znacząco, co jednak nie było spowodowane tylko przyrostem naturalnym, ale także przyłączeniem wielu ziem. Pod koniec panowania Katarzyny II było to ok. 40 mln mieszkańców, natomiast na przełomie XIX i XX w.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Carskie Imperium; s. 90