Pomocnik Historyczny

Dwa oblicza samodzierżawia

Reformator i despota

Aleksander II Aleksander II EAST NEWS
Aleksander IIIEAST NEWS Aleksander III

Umierający w 1855 r. Mikołaj I polecił wprawdzie synowi trzymanie państwa mocną ręką, ale Aleksander II (1818–81) natychmiast doszedł do wniosku, że przy słabej i nienowoczesnej armii, pustym skarbie oraz nasilonej korupcji jest to niemożliwe, a Rosja potrzebuje wielkich reform, wprowadzających ją w nowoczesność. Ogłoszona przy okazji koronacji amnestia została życzliwie powitana przez liberalną część społeczeństwa, w tym także w Królestwie Polskim, złagodzenie cenzury czy zezwolenia na wyjazdy za granicę były zwiastunami nowej epoki.

Reklama
Reklama