Pomocnik Historyczny

Homo sovieticus

Geny człowieka radzieckiego

Aleksiej Stachanow; fotografia z 1938 r. Aleksiej Stachanow; fotografia z 1938 r. EAST NEWS
Pawlik Morozow; reprodukcja z gazety „Dzieci Kołchozu” z 1932 r.EAST NEWS Pawlik Morozow; reprodukcja z gazety „Dzieci Kołchozu” z 1932 r.

Ukształtowanie „człowieka nowego typu” było niezbędną cechą myślenia marksistowskiego jeszcze przed przejęciem władzy przez bolszewików w Rosji. Komunizm miał wszakże zapanować wskutek zrywu świadomego swej dziejowej roli proletariatu, a agitacja zainicjowana przez Marksa i Engelsa, prowadzona następnie przez tysiące ich zwolenników, miała być katalizatorem robotniczego zrywu.

Jednak dopiero powstanie „państwa proletariackiego” spowodowało konieczność systematycznej pracy nad kształtowaniem sprzyjających polityce bolszewików postaw społecznych, nawyków ułatwiających utrzymanie przez nich władzy.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Od Lenina do Putina; s. 125
Oryginalny tytuł tekstu: "Homo sovieticus"