Pomocnik Historyczny

Dni zwycięskie

Najwieksze triumfy Rosji

Bitwa pod Borodino w 1812 r., fragment obrazu Frantsa Rubo z 1912 r. – pamięć Wojny Ojczyźnianej Bitwa pod Borodino w 1812 r., fragment obrazu Frantsa Rubo z 1912 r. – pamięć Wojny Ojczyźnianej BEW

Za Piotra I pojawiła się tradycja oficjalnego upamiętniania zwycięstw rosyjskiego oręża. Z ukazu cara w dni wiktorialne w cerkwiach odprawiano specjalne nabożeństwa. Początkowo chodziło o zwycięstwa samego Piotra: wzięcie w 1702 r. twierdzy Orzeszek (dzis. Szlisselburg), bitwy pod Leśną (1708) i pod Połtawą (1709) oraz przewagi nad szwedzką flotą pod Gangutem (1714) i Granhamn (1720). Z czasem dołączono bitwę z Prusakami pod Groß-Jägersdorf (1757), pokonanie tureckiej floty pod Czesmą (1770), zakończenie V wojny z Turkami (1774) i przyłączenie Krymu (1783).

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Od Lenina do Putina; s. 136
Oryginalny tytuł tekstu: "Dni zwycięskie"
Reklama