Pomocnik Historyczny

Od pisania ikon do skandalów Wojny

Andriej Rublow: „Zwiastowanie” (1409 r.) – sztuka rosyjska na początku swej drogi Andriej Rublow: „Zwiastowanie” (1409 r.) – sztuka rosyjska na początku swej drogi BEW
W rosyjskiej rzeczywistości sztuka była tym ciekawsza, im słabsza stawała się władza. I w przeciwieństwie do dyktatorów – sztuka potrafi(ła) przetrwać.
Kazimierz Malewicz: „Czarny kwadrat na białym tle” (1915 r.)AN Kazimierz Malewicz: „Czarny kwadrat na białym tle” (1915 r.)

Sztuka ikony. Kiedy poproszono tworzącego w Moskwie na przełomie XIV i XV w. Teofana Greka o narysowanie Hagia Sophii, ten odpowiedział, że nie da się w rysunku zamknąć wielkości tej świątyni, ale narysuje jej fragmenty, które pozwolą to sobie uzmysłowić. Pięćset lat później Kazimierz Malewicz namalował „Czarny kwadrat na białym tle”, próbując w niewielkim obrazie zamknąć kosmos.

Rosyjskie malarstwo swoimi korzeniami tkwi w sztuce bizantyjskiej.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Od Lenina do Putina; s. 142