Pomocnik Historyczny

W zwierciadle własnej literatury

Wielki kraj – wielka literatura

Aleksander Puszkin Aleksander Puszkin EAST NEWS
Władza absolutna lubi być chwalona, więc dużo było w historii Rosji/ZSRR literatury propagandowej, dworskiej, socrealistycznej. Ale znajdziemy obrazy życia poza nią.
Michaił LermontowEAST NEWS Michaił Lermontow

Długie życie „Słowa o wyprawie Igora”. Na rozwój literatury staroruskiej największy wpływ wywarł chrzest Rusi w obrządku bizantyjskim. To wydarzenie religijno-polityczne sprawiło, że najpierw Ruś, a następnie Rosja na długi czas nie tylko znalazły się poza obrębem kultury zachodnioeuropejskiej, ale też stanowiły silną opozycję wobec rzymskokatolickiego Zachodu. Pod wieloma względami, o czym świadczy choćby trwający od bez mała roku konflikt rosyjsko-ukraiński, ten stan rzeczy utrzymuje się po dziś dzień.