Pomocnik Historyczny

Skąd się wzięli Rosjanie? Cz. I

Chrzest Włodzimierza; projekt fresku Wiktora Wasniecowa dla katedry św. Włodzimierza w Kijowie, 1890 r. Chrzest Włodzimierza; projekt fresku Wiktora Wasniecowa dla katedry św. Włodzimierza w Kijowie, 1890 r. EAST NEWS
Zanim na tronie zasiedli Romanowowie jako carowie Wielkiej, Małej i Białej Rusi, a Piotr zaczął budować imperium – kraje ruskie przeszły okres rozproszenia i rywalizacji, jarzma tatarskiego, zbierania ziem i Wielkiej Smuty.
Wyprawa Olega z Nowogrodu na Bizancjum; fragment tzw. latopisu radziwiłłowskiego z XV w., śreniowiecznej kroniki ruskiejGetty Images Wyprawa Olega z Nowogrodu na Bizancjum; fragment tzw. latopisu radziwiłłowskiego z XV w., śreniowiecznej kroniki ruskiej

Początki wedle „Powieści lat minionych”. Tekst najstarszej kroniki ruskiej, „Powieści lat minionych” (rus. Powiest’ wremiennych liet), w tradycji polskiej określanej również jako Latopis Nestora, otwiera pytanie: „Skąd się wywodzi kraj ruski, kto w Kijowie pierwszy zaczął władać i jak powstał kraj ruski” (przekł. Franciszka Sielickiego).

Kronika powstała wprawdzie na przełomie XI i XII w.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 12