Pomocnik Historyczny

Skąd się wzięli Rosjanie? Cz. II

Plan Moskwy z XVI w. Plan Moskwy z XVI w. Getty Images
Zanim na tronie zasiedli Romanowowie jako carowie Wielkiej, Małej i Białej Rusi, a Piotr zaczął budować imperium – kraje ruskie przeszły okres rozproszenia i rywalizacji, jarzma tatarskiego, zbierania ziem i Wielkiej Smuty.
Marek Sobczak/Polityka

Na Rusi Północno-Wschodniej

Aleksander Newski i Iwan Kalita. Wówczas właśnie – pod jarzmem mongolskim – rozpoczęła się zawrotna kariera suzdalsko-włodzimiersko-moskiewskiej linii Rurykowiczów, która z czasem miała ich wynieść na carski tron, a której symbolami pozostają Aleksander Newski i Iwan Kalita.

Pierwszy z nich, otoczony nimbem świętości kniaź-wojownik, dla wielkoruskich patriotów symbol zwycięstwa nad Zachodem (pogromca Szwedów i Kawalerów Mieczowych!

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 19