Pomocnik Historyczny

„Wyrwaliśmy nienawistnym losom to, czegośmy nie mieli” cz. I

Droga Marszałka cz. I

Zułów, zabudowania gospodarcze w rodzinnym majątku, stan z 1931 r. Zułów, zabudowania gospodarcze w rodzinnym majątku, stan z 1931 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Józef Klemens Piłsudski – od bogatego paniczyka do ascetycznego męża stanu.
Kościesza – herb rodu Piłsudskich Kościesza – herb rodu Piłsudskich

Był synem ziemi wileńskiej z pokolenia pogrobowców styczniowego zrywu, częstokroć zwanego pokoleniem niepokornych. Na świat przyszedł 5 grudnia 1867 r. w rodzinnym majątku Zułów, położonym w powiecie święciańskim. Po mieczu wywodził się z prastarego, zasiedziałego na Litwie rodu Giniatowiczów, którego protoplasta, starosta upicki Bartłomiej, przybrał nazwisko od swej posiadłości zwącej się Piłsudy. Począwszy od XVI stulecia Piłsudscy pieczętowali się herbem Kościesza (w przyszłości herbowe zawołanie stanie się konspiracyjnym przydomkiem Józefa).