Pomocnik Historyczny

Wątpię w wartości tzw. parlamentaryzmu

Józef Piłsudski o poselskiej przyzwoitości

Poseł Bogusław Miedziński spieszy na posiedzenie sejmu, 25 kwietnia 1931 r. Poseł Bogusław Miedziński spieszy na posiedzenie sejmu, 25 kwietnia 1931 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Fragmenty wywiadu z Józefem Piłsudskim jako premierem rządu powołanego 25 sierpnia 1930 r.

Bogusław Miedziński: – Jaki jest program Pana Marszałka, jako szefa rządu, na najbliższy okres czasu?
Józef Piłsudski: – Pan, jako poseł, postawił pytanie po poselsku – to jest tak, że odpowiedzieć na nie nie sposób; albowiem poseł do sejmu jest stworzony na to, ażeby głupio pytał i głupio mówił. Toteż, wie pan, ja osobiście nieraz wątpię o jakiejkolwiek wartości tak zwanych demokratycznych pojęć, a jeszcze mniej o wartości tak zwanego parlamentaryzmu, gdyż on prowadzi do musu oszukaństw i do musu życia w świecie oszukańczym.