Pomocnik Historyczny

„Zdatny jedynie do wyrzucenia z wojska”

Piłsudski o generałach

Muzeum Wojska Polskiego
Opinie o 96 generałach napisał prawdopodobnie w 1922 r. Umieścił je w kopercie z adnotacją „Otworzyć kopertę ma prawo w razie mojej śmierci lub usunięcia się ze stanowiska tylko Przewodniczący Ścisłej Rady Wojennej jako generał mający dowodzić wojną albo Prezydent Rzeczypospolitej. J. Piłsudski”

Gen. broni Józef Haller
• Gadatliwy bez miary i końca. Żadna tajemnica nie jest pewna w jego ręku. Wobec wewnętrznej, daleko sięgającej niewiary w swoje siły szukać będzie (...) potwierdzenia wartości swojego dowodzenia w nieledwie każdym napotkanym człowieku.

Gen. dywizji Kazimierz Sosnkowski
• Charakter niezbyt silny. Łatwo mu stracić wiarę w siebie przy niepowodzeniach i nieszczęściach. Wtedy prędko by zrzucał z siebie odpowiedzialność na wszelkiego rodzaju rady wojskowe.