Pomocnik Historyczny

„Zdatny jedynie do wyrzucenia z wojska”

Piłsudski o generałach

Muzeum Wojska Polskiego
Opinie o 96 generałach napisał prawdopodobnie w 1922 r. Umieścił je w kopercie z adnotacją „Otworzyć kopertę ma prawo w razie mojej śmierci lub usunięcia się ze stanowiska tylko Przewodniczący Ścisłej Rady Wojennej jako generał mający dowodzić wojną albo Prezydent Rzeczypospolitej. J. Piłsudski”

Gen. broni Józef Haller
• Gadatliwy bez miary i końca. Żadna tajemnica nie jest pewna w jego ręku. Wobec wewnętrznej, daleko sięgającej niewiary w swoje siły szukać będzie (...) potwierdzenia wartości swojego dowodzenia w nieledwie każdym napotkanym człowieku.

Gen. dywizji Kazimierz Sosnkowski
• Charakter niezbyt silny. Łatwo mu stracić wiarę w siebie przy niepowodzeniach i nieszczęściach. Wtedy prędko by zrzucał z siebie odpowiedzialność na wszelkiego rodzaju rady wojskowe.

Gen. dywizji Lucjan Żeligowski
• (...) z powodu braku wykształcenia wojskowego i obycia się w dowodzeniu bardziej samodzielnem, niepewny siebie. Ma zły zwyczaj pytania wszystkich o zdanie i radę. (...) Potrzebuje takiego otoczenia, którego by się nie wstydził pytać nawet o najdrobniejszą rzecz.

Gen. dywizji Władysław Sikorski
• W stosunku do podwładnych w miarę rozkazujący, miły w obejściu, trochę zanadto szukający popularności, niekiedy niebezpieczny dla nich, wobec tego, że jest łatwy do prywaty i do zwalenia winy i odpowiedzialności z siebie na innych.

Gen. dywizji Edward Śmigły-Rydz
• Z podwładnymi jest równy, spokojny, pewny siebie i sprawiedliwy. Natomiast co do otoczenia własnego i sztabu kapryśny i wygodny, szukający ludzi, z którymi by nie potrzebował walczyć lub mieć jakiekolwiek spory.

Gen. dywizji Józef Czikiel
• Typ generała, który należy wyplenić za wszelką cenę z wojsk polskich. Kłócić się będzie zawsze ze wszystkimi, z braku laku intrygować przeciwko własnemu ordynansowi. (...) Zdatny jedynie do wyrzucenia z wojska.

Gen.

Pomocnik Historyczny „Józef Piłsudski” (100093) z dnia 13.04.2015; Mowy i pisma; s. 146
Oryginalny tytuł tekstu: "„Zdatny jedynie do wyrzucenia z wojska”"
Reklama