Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium wojny

Pancernik Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte, 1 września 1939 r. Pancernik Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte, 1 września 1939 r. PAP
Armia Czerwona w Berlinie, maj 1945 r.Getty Images Armia Czerwona w Berlinie, maj 1945 r.

1939

23–24 sierpnia Podpisanie w Moskwie układu Ribbentrop-Mołotow (wraz z tajnym protokołem dodatkowym).

25 sierpnia Brytyjsko-polski układ o wzajemnej pomocy w przypadku wojny.

31 sierpnia Hitler wydaje rozkaz ataku na Polskę; prowokacja gliwicka.

1 września Najazd Niemiec na Polskę.

3 września Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom; początek bitwy o Atlantyk.

12 września Decyzja francusko-brytyjskiej Najwyższej Rady Wojennej w Abbeville o niepodejmowaniu generalnej ofensywy przeciwko Niemcom.