Pomocnik Historyczny

Agenci double cross

Jak działał brytyjski kontrwywiad wojskowy

Pst, wróg nasłuchuje; jeden z plakatów angielskich ostrzegających przed piątą kolumną nazistowską. Pst, wróg nasłuchuje; jeden z plakatów angielskich ostrzegających przed piątą kolumną nazistowską. Galerie Bilderwelt / Getty Images
Brytyjski kontrwywiad schwytał 480 przerzuconych na wyspy szpiegów Abwehry. 120 z nich zostało podwójnymi agentami. 40 odegrało wielką rolę w dezinformowaniu Niemców. Dwóch zmieniło bieg historii.
Odwrócony agent Abwehry: Jugosłowianin Duško Popov ps. Tricycle.Bettmann/Corbis Odwrócony agent Abwehry: Jugosłowianin Duško Popov ps. Tricycle.

„Pieśń jesieni”. 5 czerwca 1944 r. o godz. 21.30 ppłk Helmuth Meyer, oficer wywiadu niemieckiej XV Armii, otrzymuje meldunek o nadaniu przez francuską sekcję rozgłośni BBC fragmentu wiersza Paula Verlaina „Pieśń jesieni”. Według zdobytych wcześniej przez nasłuch radiowy Funkabwehr informacji słowa „ranią me serce monotonną tęsknotą” oznaczają hasło dla francuskiego ruchu oporu, że inwazja aliantów na kontynent rozpocznie się w ciągu 24 godzin.