Pomocnik Historyczny

W kolejce do broni

Przedwojenny wyścig zbrojeń

Żołnierz niemiecki na zdobycznym francuskim Renault R-35. Po takie czołgi tuż przed wojną ustawiały się kolejki chętnych. Żołnierz niemiecki na zdobycznym francuskim Renault R-35. Po takie czołgi tuż przed wojną ustawiały się kolejki chętnych. AN
U progu wojny wiele państw gorączkowo szukało dostawców sprzętu wojskowego.

Lista klientów. Latem 1939 r. o dostawy sprzętu wojskowego kołatali do wielkich mocarstw europejskiego Zachodu przedstawiciele licznych rządów. Zamówienia często dotyczyły materiału, którego brakowało także w Londynie i Paryżu: broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej, czołgów, samolotów myśliwskich; zagraniczni klienci oczekiwali dostaw szybko, w dużych ilościach, najlepiej na kredyt.

Prym wiedli tu Turcy – w samym tylko Londynie składając zapotrzebowanie na sprzęt dla 30 dywizji, co – jak komentowano nad Tamizą – pozwolić by mogło na przezbrojenie całości ich sił lądowych.