Pomocnik Historyczny

Arsenał demokracji

Iran, konwój ciężarówek amerykańskich z dostawami dla ZSRR w ramach lend-lease Iran, konwój ciężarówek amerykańskich z dostawami dla ZSRR w ramach lend-lease EAST NEWS
Około dwóch trzecich broni, sprzętu i wyposażenia użytego podczas wojny przez aliantów wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych. Jak doszło do tego, że Ameryka stała się arsenałem demokracji? I co z tą ogromną produkcją zrobiono?
Marek Sobczak, Jarosław Krysik/Polityka

Izolacjonizm i neutralność. W latach międzywojennych w USA narastało poparcie dla polityki izolacjonizmu. Szczytowym punktem tej tendencji było uchwalenie serii ustaw o neutralności – pierwszej w 1935 r. Na pół roku wprowadzała ona całkowite embargo na dostawy broni i materiału wojennego do krajów walczących. Przedłużona na 14 miesięcy w 1936 r. ustanawiała dodatkowe obostrzenie w postaci zakazu pożyczek i kredytów dla wojujących stron.