Pomocnik Historyczny

Blef na froncie

Gumowy czołg Sherman na Wyspach Brytyjskich Gumowy czołg Sherman na Wyspach Brytyjskich Roger Viollet / Getty Images
Swój wkład w zwycięstwo nad III Rzeszą wnieśli amerykańscy i brytyjscy artyści, w tym iluzjoniści, których wojsko wykorzystało w działaniach, gdy potrzebny był niekonwencjonalny kamuflaż.
Niemiecki messerschmitt na tle pustyni w Afryce PółnocnejUllstein Bild/BEW Niemiecki messerschmitt na tle pustyni w Afryce Północnej

Coraz więcej kamuflażu. Przez wieki armie nie myślały o kamuflażu. Maskowanie było wręcz niestosownym zachowaniem, przypisywanym barbarzyńcom. Wojska były barwne, by można było odróżnić na polu bitwy wroga od swego. Wyłomu w tym podejściu dokonali w połowie XIX w. Brytyjczycy, którzy wprowadzili mundury khaki w jednostkach stacjonujących w Indiach. To szybki rozwój artylerii i broni maszynowej wymusił te zmiany. Na początku XX w.

Pomocnik Historyczny „Tajniki II wojny” (100094) z dnia 23.04.2015; Wojny sprzętu, umysłów i pomysłów; s. 142