Pomocnik Historyczny

Wichry wojny

Jaki wpływ na działania wojenne miały prognozy pogody

Niemiecka tajna stacja metereologiczna na Grenlandii, 1944 r. Niemiecka tajna stacja metereologiczna na Grenlandii, 1944 r. BPK
Wielką robotę w tej wojnie wykonały służby meteorologiczne, często uciekając się do działań niekonwencjonalnych.
Marek Sobczak, Jarosław Krysik/Polityka

Waga meldunków meteorologicznych. Nie raz w dziejach zjawiska atmosferyczne zadecydowały o powodzeniu operacji lub jej klęsce. Nieoczekiwana burza uratowała Marka Aureliusza przed porażką podczas wojen markomańskich (173 r.), tajfuny zniszczyły obie inwazyjne floty Kubiłaj-chana najeżdżającego Japonię (1274 i 1281 r.), letnia susza 1939 r. znakomicie ułatwiła Wehrmachtowi inwazję na Polskę, a rosyjska rasputica w połączeniu z mroźną zimą znacznie utrudniły temuż Wehrmachtowi podbój ZSRR.