Pomocnik Historyczny

Czasy monarchów

Koronacja Katarzyny Medycejskiej w 1547 r. Obraz Pietera Paula Rubensa z 1622 r. Koronacja Katarzyny Medycejskiej w 1547 r. Obraz Pietera Paula Rubensa z 1622 r. BEW
Monarchia przez tysiąclecia była najbardziej rozpowszechnioną formą władzy. Choć jej ogólne zasady były podobne, nie sposób znaleźć dwu identycznych królestw i władców.
Berło niderlandzkiej dynastii Nassau (Orange)EAST NEWS Berło niderlandzkiej dynastii Nassau (Orange)

Jedynowładztwo. Greckie słowo monarchia oznacza jedynowładztwo, a zatem ustrój, w którym funkcję głowy państwa pełni król lub cesarz. Jednak zakres władzy króla mógł być albo nieograniczony, albo regulowany przez tradycję, obowiązujące dokumenty, czasami wręcz marginalny; poza tym na tron wstępował dziedziczący go następca albo osoba wybrana przez upoważnione do tego gremia.

Synowie bogów. Na starożytnym Bliskim Wschodzie zazwyczaj dziedziczni monarchowie rządzili jako władcy absolutni, czasami mając pod sobą pomniejszych królów.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Temat z okładki; s. 12