Pomocnik Historyczny

Merowingowie

Chrzest pierwszego króla z dynastii Merowingów, Chlodwiga, w 496 r. w katedrze w Reims. Arras z XVI w. Chrzest pierwszego króla z dynastii Merowingów, Chlodwiga, w 496 r. w katedrze w Reims. Arras z XVI w. AKG
Historia wyznaczyła im rolę pośredników między spuścizną cywilizacyjną Rzymian a dziedzictwem ludów germańskich. Dzięki frankijskim Merowingom królewski majestat uzyskał nową podstawę ideową i ceremoniał.
Galia w czasach panowania MerowingówMarek Sobczak/Polityka Galia w czasach panowania Merowingów

Galia u schyłku Cesarstwa Rzymskiego. Miejscem, gdzie żyli i panowali Merowingowie, była zniszczona i stale zagrożona przez najeźdźców Galia. Kwitnąca za czasów starożytnego Rzymu prowincja przekształciła się w teren zdewastowany przez wędrujące plemiona barbarzyńców, opuszczony przez administrację i wojsko. Chaos spowodowany upadkiem władzy centralnej i wycofaniem się lub ucieczką miejscowych urzędników trwał już od połowy IV w. i wzmagał się w kolejnych dziesięcioleciach.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 16
Reklama